Jyoti Hosagrahar
Jyoti Hosagrahar Foto: Maria G Danielsson

Den 14-16 september 2016 hålls årsmötet för Unescos Creative Cities-nätverk i Östersund. Jyoti Hosagrahar, chef för Unescos enhet för kreativitet, inviger mötet tillsammans med kommunalstyrelsens ordförande i Östersund AnnSofie Andersson (S) och Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.
Under hennes Stockholmsbesök måndagen den 12 september passade vi på att ställa några frågor till Jyoti Hosagrahar.

Berätta om Unescos enhet för kreativitet?

– Unesco har fem olika verksamhetsområden och ett av dem är kultur. Inom kultur har vi två enheter, en för arv (så som världsarv och kulturarv reds. anm.) och en för kreativitet. Enheten för kreativitet ansvarar för genomförandet av konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet och konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Vi jobbar också med en del andra saker, som rekommendationen om konstnärens ställning och Creative Cities-nätverket. Jag har också ett ansvar att titta på de globala målen i Agenda 2030 från kultursektorns håll så att kulturen integreras i målen.

Vad kan du berätta om ditt Sverigebesök?

– Jag är i Sverige för att delta i Creative Cities-nätverkets tionde årsmöte. Östersund har vänligt nog tagit på sig att arrangera mötet. Jag tar även tillfället i akt och besöker Stockholm samtidigt. I Stockholm har jag träffat kulturdepartementet och andra representanter från myndigheter och Svenska Unescorådet.

– Det är mitt första besök i Sverige och det är otroligt vackert. Jag hoppas få se lite av vattnet här.

Varför behövs kreativitet för att nå de Globala målen i Agenda 2030?

– Det handlar inte så mycket om att vi behöver kreativitet för att nå de globala målen, utan det handlar mer om att vi har en specifik agenda som alla länder har enats om, Agenda 2030, och vi vill se på vilka sätt som kultur kan bidra till att nå målen i den agendan. Konkret kan det vara intäktsgenerering och jobbskapande men också att möjliggöra mer effektiva sätt att genomföra strategin och Agenda 2030 på, samt hjälpa till att fastställa förutsättningarna för utvecklingsinsatser för social sammanhållning och fred. Det här är väldigt viktig, there can be no development without peace, som det sägs.

Läs mer om Creative Cities Networks årsmöte i Östersund här och om de globala målen i Agenda 2030 här.

Mer om Unescos enhet för kreativitet kan du läsa här.