På Världsvattendagen den 22:a mars är Svenska Unescorådet medarrangör för ett seminarium om internationellt samarbete kring vattenfrågor. Seminariet kommer att diskutera den privata sektorns möjligheter att bidra till en internationell vattensamverkan som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Bland talarna finns biståndsminister Gunilla Carlsson som sitter med i FN:s högnivåpanel för utvecklingsagendan post-2015. Sasja Beslik, Chef för Ansvarsfulla Investeringar på Nordea, som pratar om hur den privata sektorn kan bidra vid utvecklingsarbete. Mari Ottosson från SIDA som diskuterar möjligheterna att bekämpa fattigdom genom innovation och entreprenörskap. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med UN-Water, SIWI, Nordea, Indiska och Utrikesdepartementet om vad som kännetecknar ”gott samarbete”.

Under dagen kommer även vinnaren av årets Stockholm Water Prize annonseras!

Övriga arrangörer är SIWI, Swedish Water House, UNDP, FAO, UNEP, GWP och Water Aid.

» Se hela programmet och anmäl dig