Tidigare i april arrangerade Svenska Unescorådet, tillsammans med Vetenskapsrådet och SSEESS, ett seminarium om integrerad vetenskap. Nu finns möjligheten att lyssna på anförandena av Heide Hackman från International Social Science Council och Fanny Duckert från Oslo Universitet. Seminariet avslutades med ett panelsamtal om hur det svenska forskarsamhället kan bidra till en mer integrerad forskning. Panelsamtalet kan ses via Kungliga Vetenskapsakademins hemsida.

Integrated Science in Practice – Fanny Duckert, University of Oslo

Towards an inclusive and equitable science for all – Heide Hackman, International Social Science Council (ISSC) Director