Kvarkens skärgård Foto: Tuija Warén
Kvarkens skärgård Foto: Tuija Warén

I dag och i morgon, 16 och 17 november, anordnas en internationell konferens om vattendiplomati i Stockholm. Bakom arrangemanget står The International Center for Water Cooperation (ICWC) som är ett så kallat Unesco kategori 2-center, och hålls på Stockholm International Water Institute (SIWI). Talar gör bland andra Margareta Wahlström från Sveriges medlingsnätverk för kvinnor, Aaron Wolf, filosofie doktor i geovetenskap från Oregon state University och Seifeldin Abdalla, verksam vid vattendepartementet i Sudan.

Teman som kommer att diskuteras är bland annat ”’What is Water Diplomacy?’ & Multi Track Water Diplomacy”, Regional Approach to Water Diplomacy”, Environmental Peacebuilding and Grassroots Diplomacy” och The Role of Women in Water Diplomacy”. Läs mer om temana här.

”It is more important than ever to be better at sharing water and its associated benefits, especially with the added pressures of climate change and population growth” skriver SIWI på sin hemsida om konferensen.