EndImpunity2Nov2015

Under det senaste decenniet har 700 journalister dödats – en var femte dag. Journalister som rapporterade nyheter via tv, radio eller tryck och gjorde sitt jobb. Och siffran har stigit. Fram till september detta år, 2015, har över 70 journalister och mediearbetare mördats. Tre år tidigare, 2012, var årets siffra 123 stycken. Denna dystra statistik inkluderar inte den stora mängd journalister som dagligen möter icke-dödliga attacker, tortyr, kidnappningar, trakasserier eller hot i olika situationer. Mörkertalet är dessutom stort vad det gäller mord.

Idag är det Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister och idag lanseras Unescos rapport ”World Trends on Freedom of Expression and Media Development: Special Digital Focus 2015”. Rapporten, som är finansierad av Sida, fokuserar på hatbrott som sker på internet, skyddande av journalistiska källor, internets roll som förmedlare i främjandet av yttrandefrihet samt journalisters säkerhet. Texten belyser de trender som uppstått i det skiftande medielandskapet i samband med digitaliseringen och är ett viktigt verktyg för att följa utvecklingen och för att arbeta mot de allt mer grova brotten.

– Idag vet vi att endast en av tolv journalister får rättvisa och upprättelse i form av en fällande dom. Denna straffrihet spär på modet hos extremister, och speglar rättssystemets stora brister framför allt i konfliktländer. Unesco varnar för att straffriheten skadar hela samhällen genom att dölja brott mot mänskliga rättigheter, korruption och kriminalitet, säger Mats Djurberg, generalsekretarer för Svenska Unescorådet.

Unesco är det FN-organ med mandat att driva pressfriheten och yttrandefriheten framåt, och mellan 2013 och 2014 fördömde Unescos generaldirektör Irina Bokova 178 mord på journalister och mediearbetare. En koppling mellan länder i konflikt och antalet mördade journalister i landet är tydlig. Under 2013 mördades 15 journalister i Irak, vilket gjorde Irak till det farligaste landet för journalister det året. Den pågående konflikten i Syrien har fortsatt hög påverkan på journalisters liv – 10 journalister mördades under 2014.

Unesco går i spetsen för att motverka brott mot journalister och stoppa straffriheten. World Trends Report är ett sätt att belysa frågorna och mobilisera krafter mot straffriheten. Ett annat viktigt verktyg är FNs handlingsplan för säkerhet för journalister för samordnande åtgärder mellan FNs organ världen över. Unesco tar upp frågan med regeringar, civilsamhället, den akademiska världen och inte minst med media, berättar Mats Djurberg.

Han menar också att de nya globala målen – Agenda 2030 – stärker arbetet med att motverka den mörka trenden. Delmål 16 handlar nämligen om att garantera allmänhetens tillgång till information och skydda grundläggande friheterna, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella överenskommelser.

Straffriheten är ett fortsatt stort problem men börjar tas alltmer på allvar. Om journalisters uppdrag hotas då de granskar makthavarna eller återger perspektiv från olika sidor i syfte att informera allmänheten, utan rättslig påföljd, då är risken stor för ytterligare våld mot journalister, säger Mats Djurberg.

Medlemsländer kan också luta sig mot FNs säkerhetsråds resolution (2222: 2015) som behandlar journalisters säkerhet, och slår fast att de uppmanar medlemsländer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa ansvar för brott som begås mot mediearbetare i väpnade konflikter och för att genomföra oberoende utredningar.

Vi har verktygen, vi är många, men det är hög tid att agera, säger Mats Djurberg.

 

Läs mer om Unescos firande av dagen här >