Pandemi, krig, fattigdom och klimatförändringar försvårar idag tillgången till skolgång för miljoner människor världen över. 244 miljoner barn beräknas inte komma tillbaka till skolan i höst och därmed gå miste om just läs- och skrivundervisning.

Att sakna baskunskaper för att kunna läsa och skriva utgör ett stort hinder för människors möjligheter till ett likvärdigt liv där de kan ta del av och värdera information och inte minst fatta beslut som är viktiga för deras liv och framtid.

Över 770 miljoner ungdomar och vuxna saknar idag grundläggande skriv- och läskunskaper. Enligt Unesco går 244 miljoner barn inte i skolan, något som ställer höga krav på alternativa lösningar. För att säkerställa att ingen lämnas utanför måste rum för lärande utvecklas och diversifieras. Därför är årets tema för läskunnighetsdagen ”Transforming literacy learning spaces.

Genom att tillgodose det grundläggande behovet av att kunna läsa och skriva skapas förutsättningar för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och främja hållbara, välmående och fredliga samhällen.

Läs mer och delta här: Celebrating International Literacy Day with UNESCO learning cities

Läs mer om Mål 4: God utbildning för alla – Globala målen (globalamalen.se)

*Unescos pressmeddelande, 1 september 2022: 244M children won’t start the new school year (UNESCO) | UNESCO