I år är det 50 år sedan Unesco firade den Internationella läskunnighetsdagen för första gången. Syftet med läskunnighetsdagen är att lyfta betydelsen av läs- och skrivkunnighet som en drivkraft för utveckling.

Runt om i världen uppmärksammas Internationella läskunnighetsdagen som i dag, den 8 september, alltså fyller 50 år. Svenska Unescorådets ordförande Inger Davidson säger så här om dagen:

Mycket har hänt sedan den första Internationella läskunnighetsdagen hölls 1966, men fortfarande saknar 758 miljoner människor världen över grundläggande läskunskaper. Två tredjedelar av dem är kvinnor. Läskunnighet är en mänsklig rättighet och avgörande för ett livslångt lärande. Det är också en förutsättning i arbetet med att utrota fattigdomen och skapa jämställda, hållbara samhällen. Därför finns det all anledning att fortsätta att uppmärksamma den här dagen.

Att utbilda människor i läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral, där läskunniga föräldrar är mer benägna att sända sina barn till skolan och personer har större chans att tillvarata olika utbildningsmöjligheter.

Läskunnighet är en del av de nya globala utvecklingsmålen i Agenda 2030, där delmål 4.6 är att alla länder senast 2030 ska ”säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna”.

Den 8-9 september arrangeras en tvådagarskonferens i Paris för att uppmärksamma dagen. Under konferensen kommer Unescos International Literacy Prizes Awards att delas ut. Priserna tilldelas personer som har kommit med idéer för hur läskunnighet kan bidra till att vi når målen i Agenda 2030. Årets tema är innovation.

I samband med konferensen kommer också Global Alliance for Literacy (GAL) att lanseras. Det är ett nytt initiativ som syftar till att samla alla stora aktörer till att gemensamt arbeta för att driva frågan om läskunnighet som grunden för livslångt lärande.

Läs mer om Internationella läskunnighetsdagen på Unescos hemsida.

Affisch för dagen finns att ladda ner här och statistik om läskunnighet finns här.

Twittrare kan använda sig av #läskunnighetsdagen och #LiteracyDay

Bild som visar statistik för läskunnighet i världen