Under sin tid som marknadschef på MINE var Kate Plaskonis projektledare för initiativet Fördomsfönster Öresund. Projektet gick ut på att skapa nya jobbmöjligheter och att få företag och organisationer i Öresundsregion att inse vikten av den kompetens som finns hos utrikesfödda.

Hur kom du på idén till Fördomsfritt fönster Öresund?

Bakgrunden, idén och syftet med projektet var att jag blev uppmärksam på att arbetsmarknadspotentialen i Öresundsregionen inte utnyttjades i förhållande till utrikesfödda akademiker. Vi gick in i projektet med MINE men även i samarbete med Föreningen Norden, Öresundsinstitutet och Lunds universitet.

Hur arbetade ni under projektets gång med företag för att ändra attityder och riva barriärer i form av fördomar?  

Inom ramen för projektet var vi i kontakt med företag och intervjuade arbetsgivare angående attityder kring att anställa utrikesfödda. När vi hade samlat underlag för hur arbetsgivare tänkte kring detta utvecklade vi en metod och en utbildning för respektive företag för att visa att det finns stor potential i att anställa någon som vid första anblick inte ”passar in”, men som kan bidra med nya perspektiv. Att ha en högre grad av så kallad flexicurity har visat sig vara framgångsrikt.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter framöver?

Om man lyckas samarbeta mellan länder för att få in arbetssökande i arbete finns det stora vinster att göra, inte minst samhällsekonomiska. Ett bekymmer är att en stor del av makten är centrerad kring huvudstadsområden, regeringen måste därför bli bättre på att prioritera även andra områden i landet. För näringslivets del handlar det om att våga, vara öppen och bli mer nyfiken. Vad gäller de arbetssökande är det viktigt att försöka förstå koder och normer i samhället samt att lära sig språket. Språket är nyckeln till arbete, men arbetet är också nyckeln till språket.