Varje år delar LUCS (Local Unesco Collaboration Sweden) ut ett pris som uppmärksammar en person som utfört insatser som främjar interkulturell dialog och social hållbarhet. Under våren besökte pristagarna för 2020 och 2021 Unescos huvudkvarter i Paris. Den svenska delegationen passade då på att ställa tre korta frågor till dem.

  • Kate Plaskonis mottog LUCS-priset 2020. Under sin tid som marknadschef på MINE var Kate Plaskonis projektledare för initiativet Fördomsfönster Öresund. Projektet gick ut på att skapa nya jobbmöjligheter och att få företag och organisationer i Öresundsregion att inse vikten av den kompetens som finns hos utrikesfödda. Läs intervjun med Kate här.
  • Under 2021 mottog Bernardita Núñez LUCS-priset. Bernardita Núñez är grundare av Terrafem, Sveriges första kvinnojour för kvinnor med utländsk härkomst. Idag är hon verksamhetsledare för Terrafem, en ideell organisation som idag bedriver bland annat en rikstäckande jourtelefon på mer än 70 språk, en juristjour och skyddsboenden. Läs intervjun med Bernadita här.

Läs mer om LUCS arbete här.