Bild
Foto: Sveriges delegation för Unesco

Nu har Sverige ratificerat Unescos konvention om erkännande av högre utbildningskvalifikationer. Konventionen är den första globala överenskommelsen för erkännande av kvalifikationer för högre utbildning i andra länder. Att så många länder som möjligt ratificerar konventionen kommer alltså att underlätta för individer att använda sina kvalifikationer i andra länder både för fortsatta studier och för inträde på arbetsmarknaden. Att Sverige skriver under konventionen innebär att vi förbinder oss att följa riktlinjerna i överenskommelsen samt att Sverige åtar sig att kontinuerligt följa upp arbetet.

”Konventionen främjar internationell akademisk mobilitet och stöttar allas rätt att få sina utbildningskvalifikationer prövade på ett rättvist, transparent och icke- diskriminerande sätt”, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet.

Sverige blir det 15:e landet som ratificerar konventionen. När 20 länder har ratificerat konventionen träder den i kraft. Sverige kommer då att bland annat kunna delta på statspartsmöten inom konventionen för att säkerställa att konventionen stöttar allas rätt att få sina kvalifikationer prövade.

Sverige uppfyller redan alla krav som ställs i konventionen. Den innebär därmed ingen större förändring i Sveriges arbete med bedömning av kvalifikationer för högre utbildning. Men får konventionen god effekt globalt så kan arbetet med att inhämta information från andra länder komma att underlättas.