I Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 02/2012), intervjuas Unescoprofessorn i energi och hållbar utveckling Lena Neij om hållbara städer.

Foto:©UNESCO/A. Bailey

Ett av sju områden som kommer lyftas fram under Rio +20-konferensen i sommar är hållbara städer. Begreppet hållbara städer har många tolkningar, och för Lena handlar det om arbete i en viss riktning snarare än om ett tillstånd.

– För mig är en hållbar stad en stad i utveckling som relaterar till hållbarhetsbegreppets alla tre delar, det vill säga de ekonomiska, de ekologiska och de sociala aspekterna, säger Lena Neij.

Lena, som är professor vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet, arbetar med förändringsprocesser, d v s hur man skapar förändring i samhället. Lenas tips till de städer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete är att titta på hur man kan arbeta med förändringsprocesser på olika sätt, och att främja samverkan mellan stadens olika aktörer.