20 – 22 juni arrangeras den internationella konferensens Rio + 20: Making it happen, om hållbar utveckling. Konferensen hålls i Brasilien för att det är 20 år sedan FN: s konferens om miljö och utveckling 1992 i Rio de Janeiro, och 10-årsdagen av 2002 års världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg.

Vid Rio +20 kommer världens ledare och tusentals deltagare från regeringar, den privata sektorn, frivilligorganisationer och andra grupper att träffas för att diskutera åtgärder för minskad fattigdom, ökad social rättvisa och säkerställt miljöskydd.

Konferensen har två tema: “A green economy in the context of sustainable development poverty eradication” och “The institutional framework for sustainable development” och man har under förberedelserna av konferensen identifierat sju prioriterade områden som energi, tryggad livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk.

På konferensens andra dag anordnar Unesco ett möte, där Sverige tillsammans med Japan är medarrangörer, om utbildning för hållbar utveckling.

Mer information om Rio +20 och Sveriges deltagande kommer inom kort.

Läs mer om Rio + 20 här.