Världshavsdagen är ett tillfälle att fira vår gemensamma skatt – haven. Haven gör jorden beboelig för människor och djur genom att erbjuda syre, mat och många andra miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. I år när FN:s konferens om hållbar utveckling (Rio +20) bara är några veckor bort, ger det extra tyngd till dagen.

Foto:©UNESCO/

Havet är jordens lungor och ger det mesta av syret vi andas, havet är också en viktig källa för livsmedel och läkemedel och en kritisk del av biosfären. Den ”blå ekonomin” är centralt för vårt dagliga liv: minst en av fyra personer förlitar sig på fisk och skaldjur som sin främsta källa till protein. Havs- och kustresurser och industrier utgör mer än 5 % av världens BNP och 90 % av världens handel sker med sjöfart.

Haven är fortfarande relativt outforskade. I över 50 år har Unescos Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) främjat internationellt samarbete inom forskning, tjänster och kapacitetsuppbyggnad för att lära mer om hav och kustområden och för att generera kunskap för hållbar förvaltning och skydd av den marina miljön.

Snabbafakta:
-> Havet täcker över 70 % av världens yta, trots detta skyddas hittills bara strax över 1% av havet.
-> Uppskattningsvis 50 – 80 % av allt liv på jorden finns under havsytan och haven innehåller 99 % av livsutrymmet på vår planet. Mindre än 10 % av det utrymmet har undersökts av människor.
-> Mycket små marina växter kallade Phytoplankton frisätter hälften av allt syre i atmosfären genom fotosyntes.

Läs mer om World Oceans Day här.