Den 5 juni är det Världsmiljödagen med tema grön ekonomi. Gröna ekonomier är ett viktigt medel för att uppnå hållbar utveckling och välbefinnande för människor med respekt för miljön.

Foto: ©UNESCO/Bequette, France

Det finns en tydlig koppling mellan att utrota fattigdom, hållbar utveckling och bättre skydd av miljö. Friska ekosystem genererar sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar, de är också en viktig del av minskade risker för naturkatastrofer.

”Vi vill ha en framtid där vi kan leva i en hälsosam miljö, med starka bindningar till naturen och en rik mångfald av sociala relationer. För detta behöver vi en blomstrande miljö. Vi måste skapa gröna ekonomier.” säger Unescos generaldirektör Irina Bokova.

Foto: ©UNESCO/Thomas Stephan