Svenska Unescorådet skickade under hösten in ansökan om Sveriges första Unesco-utnämnda geopark. Platåbergen i Västergötland utgörs av ett unikt landskap som vittnar om både mänsklig och geologisk historia. Vi träffade Anna Bergengren, projektledare på Platåbergens geopark, för att få veta mer om Platåbergens geopark och ansökan till Unesco. 

Vad är en geopark och vad är det som är så speciellt med Platåbergen?
En geopark är ett geografiskt område där en har geologiska platser och landskap av internationell betydelse, som är unika i världen. Vi ansöker om Unescostatusen då vi har en större ambition att etablera Platåbergslandskapet som ett varumärke och använda det unika landskapet som en resurs och då är en Unescostämpel ett steg på vägen dit.

Det finns femton platåberg i Västergötland, i ett område som sträcker sig över nio kommuner. Platåberg är inte unika för Sverige, men det som gör Platåbergen i Västergötland så speciella är att de är uppbyggda av olika sedimentära lager, vi brukar beskriva de som en tårta ungefär.

Dessa bergarter berättar om den typ av miljö som fanns när de bildades. Vi har hittat mycket viktiga fossil i bergarterna, så bergen berättar alltså om livets utveckling på jorden. Geologin är grunden i en geopark, och det är därför vi kan skicka in ansökan, men en geopark ska även handla om annat. Det ska finnas en koppling till natur- och kulturarv. Just Platåbergens bergarter har gett förutsättningar för en helt otrolig kultur, både flora och fauna, men bergen har även varit en enorm resurs för människor i området. Bergen erbjöd bördig jord och mjuka bergarter som underlättade när en byggde bosättningar och megalitgravar, men även en jättebra grundvattentillgång från bergen. Det är en anledning till att vi fick bosättningar så tidigt i området, de tidigaste är megalitgravar som byggdes för 5000 år sedan. Vi brukar kalla området mellan Kinnekulle och Billinge för Sveriges vagga.

Hur ser er verksamhet ut idag och hur kommer den förändras med utnämningen?
Det är ett samverkansprojekt mellan nio kommuner där Grästorps kommun är projektledare, och det är där vi har vårt kontor, men vi reser runt väldigt mycket till alla kommuner i geoparken. Vår verksamhet har tre kärnområden, naturturism för att öka turismnäringen samt underlätta besöksnäringen i Platåbergen, geokommunikation för att sprida kunskap, och slutligen bevarandet av det geologiska området. Vi fokuserar mycket på att sprida och popularisera kunskap om området även för icke-geologer. Geologerna har varit i bergen i flera år och nästan alla universitet i Sverige är där på exkursioner. Men det är inte alltid så intressant för de som bor runt bergen. En geopark ska vara en mellanhand för forskning och människorna som bor i området. Vi har föreläsningar, naturguidningar, broschyrer, och uppdaterar regelbundet vår hemsida och vår app för att inkludera så många som möjligt. Vi är också med i diverse samverkansprojekt, exempelvis om det ska dras en ny vandringsled bidrar vi med geologisk kunskap och visar vilka intressanta platser som bör finnas med på leden.

Barn och unga är en av våra stora målgrupper. Vi samarbetar mycket med skolor, dels via lärarfortbildning i geologi och om området då vi insett att om vi vill nå ut till barnen måste vi börja med lärarna. Vi har även med vår serietidning, ”Trollberg – Äventyr på Billingen”, som vi tryckt ut och delar ut gratis till skolorna i kommunen. Där har vi tagit fram karaktärer som utforskar bergen och samarbetat med Högskolan i Skövde för serieproduktion. En annan satsning vi hoppas kunna verkställa i sommar är ett koncept med friluftsskolor drivna av geoparken!

Tror du att verksamheten kommer förändras och utvecklas tack vare Unesco-utnämningen?
Ja, det tror jag. Dels är Unesco ett så starkt varumärke, men sedan tror jag även att få en internationell certifiering av området kommer leda till en större lokal stolthet för de som faktiskt bor i området. Jag tycker det viktigaste är att folk från området utforskar och uppmärksammar sin hembygd, att få besökare utifrån ser jag som steg två.