De senaste fem åren har 495 journalister blivit mördade – det vill säga i genomsnitt nästan två journalister i veckan. Det innebär en ökning med 18%, jämfört med föregående femårsperiod. 88% av morden klaras aldrig upp och de ansvariga går fria.  Detta framgår av tre delrapporter av Unescos rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development som nyligen publicerats.

De senaste fem åren har inneburit ett skifte där mord på journalister som verkar utanför konfliktområden har ökat och under 2018 utgjorde en majoritet, 55%, till skillnad från tidigare.  Denna trend visar på en förändring där journalister i ökad grad utsätts för våld på grund av deras rapportering om korruption, brottslighet och politik.  Majoriteten av de journalister som mördas verkar inom sitt eget land. Bland internationella journalister är risken att mördas störst i områden med pågående väpnad konflikt. De länder som enligt Unescos rapport bedöms vara farligast för journalister är Syrien, Mexiko, Afghanistan, Irak och Jemen. Majoriteten av de journalister som mördas är män, men antalet mördade kvinnliga journalister har de senaste fem åren fördubblats.

”Det är otroligt viktigt att vi kontinuerligt uppmärksammar de journalister som riskerar, och mister, livet för vår tillgång till information. Ett demokratiskt samhälle byggt på mänskliga rättigheter är beroende av en journalistkår som kan verka fritt. Det är en grundläggande förutsättning för att vi medborgare ska få relevant information”, säger Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet

Yttrandefrihet är en prioriterad fråga för Sverige i Unesco och rapporten World Trends in Freedom of Expression and Media Development är ett resultat av ett svenskt initiativ från 2011. Rapporten möjliggjordes tack vare en svensk finansiering, via Sida. Unescos uppgift är att samordna och vara drivande i FN gällande journalisters säkerhet. Vid mord på journalister uttalar sig Unescos generaldirektör Audrey Azoulay och uppmanar landets myndigheter att utreda och lagföra brott mot journalister.

Läs mer om rapporterna här (Engelska).