Årets mottagare av det svenska L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi är Audrey Campeau, Sveriges lantbruksuniversitet, och Kathlén Kohn, Kungliga Tekniska högskolan. Priset belönar yngre lovande kvinnor inom naturvetenskap, medicin och teknik och har som mål att skapa förebilder för kommande generationer.

Utbildningsminister Mats Persson delar ut priset under en ceremoni i Stockholm på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Audrey Campeau övervakar en sovande jätte i klimatsystemet – permafrosten

Audrey Campeau. Foto Wei Zhou

Campeaus forskning kan leda till en bättre förståelse för vattnets roll när permafrost smälter. Vatten spelar en nyckelroll i permafrostens kolkretslopp, det frigör kol som lagrats i permafrost så det kan nå floder och vattendrag, och återföras till atmosfären. Därmed ökar växthuseffekten.

Men vatten kan också fungera som en barriär som hindrar kol som lagras djupt i marken från att nå markytan och släppas ut i atmosfären. Att definiera vattnets två motsatta roller är avgörande för förståelsen av permafrostens kol-klimatåterkoppling.

Audrey Campeau är postdoktor i biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Campeau får priset för:

”nydanande experimentell forskning som bidrar till viktig kartläggning av smältande permafrost och dess effekt på frigörande av växthusgaser”


– Min forskning går ut på att förstå hur vår miljö påverkar klimatet. På så sätt kan samhället förberedas inför framtiden. Vi kan till exempel förstå mer om mängden koldioxid som idag finns i vår atmosfär kan komma att ändras som en konsekvens av den globala uppvärmningen, säger Audrey Campeau.

Kathlén Kohn. Foto Emma Burendahl

Kathlén Kohn förenklar vägen från tvådimensionella bilder till 3D med innovativ matematik

Kathlén Kohn är lektor vid institutionen för matematik, data och AI på Kungliga Tekniska högskolan.

Kohn får priset för:

”innovativ användning av algebraiska metoder inom datorseende och sin ambitiösa vision för en tvärvetenskaplig forskningsmiljö”

– Min forskning kan gynna samhället eftersom konstruktion av 3D-bilder är en nyckelteknologi inom många områden. På sikt bidrar forskningen även till hållbarhetsmålen, säger Kathlén Kohn.

Att kunna rekonstruera tredimensionella scener från tvådimensionella bilder är bland annat viktigt för att skapa specialeffekter inom film och för självkörande bilar eller 3D-kartor. Kathlén Kohn vill med sin tvärvetenskapliga forskning öppna för nya sätt att utveckla snabbare och mer träffsäkra algoritmer samt stärka de traditionella verktyg som inte är beroende av maskininlärning (AI).

Ett exempel på hur Kohns forskning kan bidra till sänkta produktionskostnader och minskade utsläpp från transporter är möjligheten att prova kläder i 3D. Genom att skapa en individuell 3D-modell av kroppen kan plagg provas virtuellt så att stil och passform kan avgöras enklare. Därmed minimeras antalet returer.

”The world needs science, science needs women”
L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi delas ut sedan 2016 och uppmärksammar två kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Genom att motverka underrepresentationen av kvinnor inom vetenskap och teknik kan vi möta samhällets utmaningar med att skapa en hållbar tillvaro för människan och planeten.

En prissumma om 150 000 kronor vardera delas ut. Pristagarna erbjuds även ett ettårigt mentorsprogram som anordnas av Sveriges unga akademi.

För dig som är nyfiken på pristagarna:

Kathlén Kohn kan du även höra i poddavsnittet från Fri Tanke: Kathlén Kohn: Om kärleken till matematiken – Fri Tanke , publicerat den 8 mars.

For Women in Science-prisets jury 2023:
Johan Åqvist, ordförande, professor i teoretisk kemi vid Uppsala universitet, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och ordförande i Nobelkommittén för kemi
Frida Bender, docent i meteorologi vid Stockholms universitet, ledamot av Sveriges unga akademi,
Lucie Delemotte, docent i biofysik vid Kungliga Tekniska högskolan, ledamot av Sveriges unga akademi
Johan Larsbrink, docent i molekylär enzymologi vid Chalmers tekniska högskola, ledamot av Sveriges unga akademi
Janina Seubert, docent i psykologi vid Karolinska Institutet, ledamot av Sveriges unga akademi

Kuriosa: Av de som vunnit det internationella For Women In Science-priset har fem även tilldelats Nobelpriset. Dessa fem framstående kvinnor är: 

  • Christine Nusslein-Volhard – fysiologi/medicin
  • Elizabeth Blackburn – fysiologi/medicin
  • Ada Yonath – kemi
  • Emmanuelle Charpentier – kemi
  • Jennifer Doudna – kemi

—————————————————

Presskontakter:
Thérèse Amnéus, Kommunikationsansvarig, Svenska Unescorådet,
tel: 073-840 91 75, therese.amneus@regeringskansliet.se
Hannah Moström, Kommunikationschef L’Oréal Sverige, 076-536 54 64, hannah.mostrom@loreal.com
Annika Moberg, Kommunikationsansvarig, Sveriges unga akademi,
tel: 070-325 32 18, annika.moberg@sverigesungaakademi.se

Om organisationerna bakom det svenska FWIS-priset
Svenska Unescorådet är Sveriges länk till FN-organet Unesco som arbetar med utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unescos vetenskapssamarbete syftar till att hitta lösningar på dagens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar och därigenom uppnå en hållbar utveckling. Jämställdhet är en av Unescos övergripande prioriteringar.

L’Oréal stödjer morgondagens forskare genom priset genom att uppmuntra dem vid ett viktigt ögonblick i deras karriärer, under sin doktorsavhandling eller efter doktorsexamen. L’Oréal-UNESCO For Women in Science strävar efter att lyfta kvinnliga forskare, med syftet att uppmuntra fler kvinnor att satsa på en karriär inom forskning. L’Oréal-UNESCO For Women in Science-stipendiet delas ut i fler än 45 länder. Sedan 2001 har the L’Oréal Corporate Foundation och Unesco stöttat mer än 2700 unga kvinnliga forskare från 115 länder.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har 35–40 ledamöter valda på fem år.