© UNESCO/International Fund for Cultural Diversity (IFCD)
© UNESCO/International Fund for Cultural Diversity (IFCD)

FN publicerar, tillsammans med Unesco och UNDP, rapporten “Widening local development pathways”. Rapporten laserades under Unescos pågående generalkonferens och rapportens huvudbudskap är att kultur och kreativitet bidrar till både ekonomisk och social utveckling, ökad dialog och förståelse mellan människor.

2011 uppskattades världshandeln med kreativa varor och tjänster uppgå till 624 miljarder US$. Den kreativa ekonomin – som inkluderar design, scenkonst, förlagsverksamhet, bildkonst och nya medier – är en av de snabbast växande sektorerna i världsekonomin och bidrar till jobbskapande, exportinkomster och inkomstskapande.

Irina Bokova, Unesco generaldirektör menar att den kreativa ekonomin inte endast bidrar till att skapa jobb, utan också bidrar till individers självkänsla, välmående samhällen och därmed inkluderande och hållbar utveckling. I formandet av en ny utvecklingsagenda post 2015 behöver betydelsen och kraften hos den kreativa och kulturella sektorn erkännas.

Läs mer här