Johanna Mactaggart
Johanna Mactaggart

Sverige har vid Unescos pågående generalkonferens valts till ny ledamot i den internationella styrelsen för Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB). Sverige presenterade sin kandidatur vid det senaste internationella styrelsemötet för MAB i maj 2013, genom att nominera Johanna MacTaggart, nationell koordinator för det svenska MAB-programmet.

Johanna MacTaggart har varit aktiv inom MAB-programmet sedan 2005 och är nu sakområdesexpert för utveckling av MAB-programmet och nya biosfärområden i Sverige.

Under den fyraåriga mandatperioden kommer Sverige bl.a. att driva frågor som att stärka biosfärområdenas demokratiska funktion utifrån lokala perspektiv, skapa möjligheter för unga generationers deltagande, öka fokus på sociala innovationer – samt bidra till fortsatt hög kvalitet på MAB-programmet och dess biosfärområden. Sverige kommer även vara värd för nästa sammanträde för MAB-ICC, som hålls i Jönköping den 10-13 juni 2014.

MAB-ICC har 34 medlemsländer vilka väljs av Unescos generalkonferens. MAB-ICC ansvarar bland annat för att prioritera bland MAB-programmets aktiviteter och för programmets strategiska utveckling. När nya biosfärområden nomineras, fattar styrelsen beslut om att tilldela biosfärområdesstatus.

Läs mer om MAB