Del av framsidan på rapporten Re-shaping cultural policies

Idag lanserar Unesco sin globala rapport Re-Shaping Cultural Policies som handlar om det arbete som sker världen över med att genomföra Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005. Rapporten, som är den andra i serien, finansieras av Sverige. Rapporten lyfter flera utmaningar för kultursektorn, som mänskliga rättigheter, kulturpolitik, konstnärers möjlighet att verka i olika länder och hur kulturen kan bidra till hållbar utveckling.

Rapporten är indelad i fyra mål. Det första handlar om att stödja ett hållbart system för styrning inom kultursektorn. Rapporten lyfter frågan om hur staten kan fatta beslut som gynnar skyddet av och främjandet av kulturell mångfald.

Det andra målet som utvärderas i rapporten handlar om att uppnå ett balanserat flöde av kulturvaror och tjänster samt rörlighet för konstnärer och kulturskapare runt om i världen. Här är fokus på en rättvis tillgång till kulturella föremål samt att konstnärer ska kunna röra sig fritt.

Det tredje målet handlar om att integrera kultur i ramverket för hållbar utveckling.

Det sista målet handlar om att främja mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Sverige driver frågan om konstnärlig frihet inom ramen för Unesco. Fri och stark kultur och konst är en viktig del av yttrandefriheten och därmed är det en rättighet som är grundläggande för ett välmående och välfungerande samhälle.

Rapporten finns att läsa här (på engelska).