Hur kan mobilteknologi främja läskunnighet – särskilt i länder som är “fattiga på böcker men rika på mobiltelefoner”? Kan den öka kvalitén och jämställdheten i utbildningen och därmed vara en del i programmet Utbildning för Alla? Detta är några av frågorna som diskuteras under Unescos Mobile Learning Week (MLW) som hålls på Unescos sekretariat i Paris 18 – 22 februari 2013.


I slutet av 2012 fanns ca 6 miljarder mobilabonnemang i världen. Den stora ökningen i såväl rikare som fattigare länder tillsammans med den stora tillväxten av informationsteknologi inom utbildning har potentialen att öka andelen människor med tillgång till bra utbildning.

För andra gången arrangerar Unesco Mobile Learning Week med syftetl att diskutera och dela innovativa sätt att lära med och genom mobilteknologier samt hur de kan bidra till att uppnå Utbildning För Alla-målen och höja utbildningskvalitén.

Veckan rymmer bland annat ett två-dagars symposium, möten, diskussioner samt flera seminarier vilka webbsänds 21-22 februari.

» Läs mer om Unescos Mobile Learning Week 2013.