Foto: Karimojong regionen i Uganda ©UNESCO/Marc Hofer
Foto: Karimojong regionen i Uganda ©UNESCO/Marc Hofer

58 procent av världens länder har inte tillräckligt med lärare för att uppnå grundskoleutbildning för alla. Situationen är allvarligast i Afrika söder om Sahara, där 2,1 miljoner lärare behövs fram till 2030. En ny rapport från Unescos Institut för Statistik (UIS) visar på att 1,6 miljoner nya lärare behövs för att uppnå målet om grundskoleutbildning för alla fram till 2015.

Lärarbrist drabbar även arabstaterna, som kommer att ha ytterligare 9,5 miljoner studenter år 2030. Situationen kommer dock att stabiliseras fram till 2020 till följd av att många arabländer har byggt ut lärarutbildningarna under de senaste åren. Det finns också skillnaderna inom flera regioner. Medan situationen för bland annat Elfenbenskusten och Nigeria ser ut att förvärras på grund av det ökade antalet studenter, ser Etiopien ut att klara målen om grundskoleutbildning för alla fram till 2015.

Antalet studenter i grundskolans senare år ökar världen över, vilket också kräver ett ökat antal ämnesspecifika lärare och längre undervisningstid. För att möta dessa utmaningar har flera länder ökat rekryteringen av lärare till denna del av skolan, vilket ser ut att få positiva effekter i ett längre perspektiv. Fram till 2030 kommer 80 procent av de länder som idag är drabbade av lärarbrist att ha åtgärdat detta, om den positiva trenden håller i sig.

Läs mer här