Läsklunnighet

I år, liksom varje år, uppmärksammar Unesco Läskunnighetsdagen som infaller den 8 september. Trots stora globala framgångar saknar fortfarande 757 miljoner vuxna människor världen över, varav två tredjedelar är kvinnor, samt 115 miljoner ungdomar, förmågan att läsa och skriva.

2015 är temat för dagen länken mellan läskunnighet och ett hållbart samhälle. Läskunnighet har länge varit ett erkänt medel för hållbar utveckling, samtidigt som andra framgångar för främjandet hållbar utveckling såsom jordbruk och hälsa spelar en avgörande roll inom arbetet för läskunnighet.

I ljuset av årets tema kommer länken mellan läskunnighet och FN:s hållbara utvecklingsmål (Sustainable Devleopment Goals) att kritiskt granskas. De hållbara utvecklingsmålen kommer att antas under den 70e upplagan av FN:s generalförsamling i september 2015.

Liksom föregående år kommer Läskunnighetsdagen att firas världen över av regeringar, multi- och bilaterala organisationer, välgörenhetsorganisationer, den privata sektorn, grupper i samhället, studenter och experter.