På FN-dagen 24 oktober anordnade FN-familjen i Sverige ett event på Centralstationen i Stockholm med fokus på millenniemålen. En aktivitet var att besökarna hade möjlighet att svara på frågan ”Vilket millenniemål tycker du är viktigast?” genom att lägga en färgad boll i en cylinder.

Ungefär 1000 personer uttryckte sin åsikt genom att lägga en boll. Aktiviteten väckte många tankar hos besökarna och gav också upphov till en mängd intressanta samtal om bistånd och utvecklingsfrågor.

Biståndsminister Gunilla Carlsson, en av dagens talare, röstar på mål 5 om förbättrad mödrahälsa.

Barn och vuxna, unga och äldre passade på att visa sin åsikt om millenniemålen och viktiga globala frågor genom aktiviteten. Ett flertal besökarna hade ingen eller liten kunskap om millenniemålen sedan tidigare, och Svenska FN-familjen är glada för att ha fått ge information och ett tillfälle att uppmärksamma målen och FNs arbete.

Det millenniemål som fick flest röster var millenniemål nr 1 – utrota extrem fattigdom och hunger med 28 % av rösterna. Många resonerade att det mest akuta är att se till att människor inte behöver gå hungriga och att man måste bekämpa fattigdomen för att få resurser att arbeta med de andra frågorna. På andra plats kom mål 2 om att alla barn ska gå i skolan.

Flera besökare tyckte att det var svårt att välja ett område – att vi måste satsa på alla. Detta är förstås också FN’s ståndpunkt. Arrangörerna hoppas ändå att FN-dagens besökare gick därifrån med lite mer kunskap om millenniemålen än tidigare.

Så här fördelades resultatet:

FN-familjen i Sverige tackar besökare och talare för aktivt deltagande och en lyckad FN-dag!