Den internationella dagen för biologisk mångfald firas i år den 22 maj under temat ”Marinbiologisk mångfald” för att öka förståelsen och medvetenheten om dessa frågor.

Foto: ©UNESCO/Louis Rocha

Havet utgör över 90 % av det beboeliga utrymmet på jorden och rymmer en mängd livsformer. Från blåvalen, det största djuret på jorden, till små mikroorganismer som växtplankton, vilka ger oss 50 % av syret på jorden. Då den biologisk mångfald minskar, minskar också motståndskraften i våra ekosystem, och dessa har förändrats dramatiskt som ett resultat av människans verksamhet.

Föroreningar från reningsverk och jordbruk har bidragit till den ökade förekomsten av s.k. ”döda zoner”, områden med låg syrenivå där det marina livet inte kan överleva, vilket resulterar i kollaps av vissa ekosystem.

»Läs mer om Marinbiologisk mångfald här.

Foto: ©UNESCO/James Watt