palmyra

Idag skriver flera myndigheter i SvD om illegal handel av kulturföremål och uppmanar till försiktighet. Läs hela artikeln här!

”Fruktansvärda brott mot mänskligheten sker i Syrien och Irak. Människor tas till fånga, mördas och flyr för sina liv. Även kulturarvet är en del i konflikten. Unescos världsarv sprängs av Islamiska staten (IS) medan kulturföremål förs ut ur landet för att omsättas på en internationell marknad. Handeln bidrar inte bara till att beröva mänskligheten sin historia utan också till att finansiera terror­verksamhet.

I Syrien finns ett talesätt: ”Alla civiliserade männi­skor har två hemländer: Sitt eget hemland och ­Syrien”. Det syftar på de många lager av civilisationer som genom årtusendena verkat och haft sitt ursprung i dagens Syrien och som går att spåra långt utanför landets gränser. Syriens historia är till stor del vår gemensamma historia. Men det är en historia under attack.

Vi vill därför uppmana alla att iaktta största försiktighet och i de fall där tillförlitlig dokumentation saknas, avstå från att köpa eller sälja kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak.”

Riksantikvarieämbetet, Svenska Unescorådet, Polismyndigheten, Statens museum för världskultur, Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Tullverket och Brottsförebyggande rådet står enade i den nationella uppmaningen.