”Illegala utgrävningar och handel med stulna kulturföremål har ökat kraftigt i Irak och Syrien. Detta följer ofta i spåren av krig. Kaos och fattigdom gör det lättare för kriminella nätverk att agera. Människor jobbar för att försvara kulturen – på plats och internationellt – med livet som insats.”

Världskulturmuseerna, Riksantikvarieämbetet, Svenska ICOM och Svenska Unescorådet lanserar nu en informationskampanj om illegal handel med kulturföremål från plundrade kulturarv, främst i Syrien och Irak.

Detta görs inom ramen för Unescos globala kampanj #Unite4heritage, som både ska värna kulturarven och lyfta fram deras betydelse för samhället. Syftet med den nya kampanjen är att öka medvetenheten om den illegala handeln och att förhindra en växande efterfrågan på plundrade kulturföremål i Sverige.

På den nya kampanjens hemsida finns informationsmaterial som poddar, filmklipp, frågor och svar, listor med hotade kulturföremål och en presentation av kampanjen. Där finns också ett kalendarium där du kan se evenemang som handlar om kulturarvsförstörelse och illegal handel med kulturföremål.

Information på arabiska

Läs mer

Mats Djurberg intervjuad av TT om illegal handel med kulturföremål

Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg i Gomorron Sverige

Eva Myrdal från Världskulturmuseerna berättar om kampanjen i P1 Kulturnytt

Läs mer om kulturarvsförstörelsen

Läs mer om #Unite4heritage