For women in science-prisets logo

För tredje året utlyser Svenska Unescorådet tillsammans med L’Oréal Sverige och Sveriges unga akademi L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset. Priset ska uppmärksamma två lovande kvinnor inom områdena naturvetenskap (även medicin), teknik och matematik.

Ansökan är öppen för kvinnliga forskare som har disputerat 2013 eller senare och är knutna till universitet eller högskola i Sverige.

Prissumman på 150 000 kronor vardera kommer att ges till två forskare som utmärkt sig inom sitt område. Pristagarna kommer också att erbjudas ett ettårigt mentorsprogram i Sveriges unga akademis regi.

Sista datum för ansökan: 15 september 2017

Läs mer om priset och hur du ansöker här: sverigesungaakademi.se/fwis2018