Det nya danska biosfärområdet Møn.
Det nya danska biosfärområdet Møn. © UNESCO/Thomas Ix

Unesco har utsett 23 nya biosfärområden vid det internationella styrelsemötet för Unescos biosfärprogram (MAB) som sammanträder denna vecka i Paris (12-16 juni).

Ett av de nya biosfärområdena är den danska ön Møn. Övriga nya biosfärområden ligger i bland annat Benin, Tyskland, Japan, Etiopien, Honduras, Italien, Ryssland och Kazakstan. Läs mer om alla nya biosfärområden här.

Styrelsemötet har också beslutat att godkänna förslaget från Bulgarien och USA att dra tillbaka sammanlagt 17 biosfärområden.

Totalt finns det nu 772 biosfärområden i 120 olika länder.

Genom biosfärprogrammet – människan och biosfären (MAB) – vill Unesco skapa en större förståelse för de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av förlusten av biologisk mångfald. I ett biosfärområde utvecklas nya metoder och söks ny kunskap med syfte att bevara speciella naturområden samtidigt som det skapas förutsättningar för människor att leva hållbart inom området.

Läs mer om biosfärprogrammet och de fem svenska biosfärområdena.