nagoyadelDen 29 oktober överlämnade Svenska Unescorådet, WWF Sverige, Den Globala Skolan och SWEDESD 32 rekommendationer med förslag på hur Sverige bör arbeta med utbildning för hållbar utveckling till gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Under 2014 har organisationerna organiserat två konferenser där rekommendationerna har arbetats fram. Den första hölls den 3 juni på Uppsala universitet och den andra den 27 augusti på Rosenbad i Stockholm. I processen har representanter från hela utbildningssystemet, myndigheter, civila samhället samt politiker från riksdagens partier medverkat och bidragit med sina erfarenheter och perspektiv på hur det svenska utbildningssystemet kan bättre integrera utbildning för hållbar utveckling.

Nu på måndag startar världskonferensen i Nagoya, Japan, som både är en summering av FN:s årtioende för utbildning för hållbar utveckling samt en nystart för det fortsatta arbetet med utbildning för hållbar utveckling. Bland annat kommer Global Action Programme (GAP) att lanseras. GAP är ett handlingsprogram som kommer att fokusera på implementeringen av utbildning för hållbar utveckling i utbildningssystemet. I den svenska delegationen deltar bland annat Aida Hadzialic och Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

Här kan du läsa rekommendationerna
Recommendations for Implementing ESD in Sweden (pdf) >