Elin Bergenlöv gjorde praktik på Svenska Unescorådet våren 2019. Hon har en master i statsvetenskap och gjorde praktiken som en del av sin utbildning. Idag arbetar hon som sekreterare i en utredning under kulturdepartementet. 

Berätta lite om dig själv och vad du gör!

Jag heter Elin Bergenlöv och jobbar idag i en utredning om medie- och kommunikationskunnighet. Vi brukar kalla oss ”Det demokratiska samtalet”, eftersom vi arbetar med utmaningar med det demokratiska samtalet såsom desinformation, näthat och propaganda. Jag ansvarar för den utåtriktade verksamheten, som att samordna kommunbesök och träffa kommunpolitiker. Det är väldigt roligt!

Varför valde du att göra praktik på Svenska Unescorådet?

Jag har alltid varit väldigt intresserad av utbildningsfrågor – särskilt sexualundervisning. Svenska Unescorådet innebar även en möjlighet att arbeta med globala frågor fast på en nationell nivå. Det var den ultimata kombinationen som jag letat efter.

På vilket sätt har du fått användning av din utbildningsbakgrund under din praktik?

Min master i statsvetenskap har hjälpt mig att förstå grundläggande processer i ett statsskick. Utbildningen gav mig grunden till kunskapen om olika typer av processer, att saker tar tid och att allt hänger ihop i ett stort system. Men det var ju först på praktiken som jag verkligen förstod hur allting fungerar, även om jag hade teorierna från utbildningen bakom mig.

Vilka arbetsuppgifter hade du?

Jag var generalistpraktikant och min handledare var ansvarig för utbildningsfrågor, forskning och vetenskap. Så jag följde med på olika möten med människor från andra myndigheter och organisationer som har Unesco-ansvar. Jag skrev också en del mindre underlag, läste rapporter och skapade mig en större inblick i fältet.

Den stora uppgiften jag fick göra var att anordna en utbildningsinsats med UNICEF, UNHCR och Unesco. Då kom representanter från Budapest, New York och Paris. Tillsammans med min handledare hade jag ansvar för tre dagar där vi både skulle informera myndighetsanställda och universitetsstudenter om en framtida karriär i FN.

Tips till framtida praktikanter?

Våga fråga! Det fick jag med mig ganska tidigt under min praktik. Jag hade min första dag på praktiken dagen efter Sveriges nya regering bildades våren 2019. Det var ju väldigt spännande eftersom ens kunskaper verkligen sattes på prov. Och jag insåg att jag inte vet hur det går till – hur bildas en regering egentligen? Då gäller det att våga blotta sig själv, våga fråga och vara ödmjuk inför det faktum att man inte vet allt. Det är mitt bästa tips!

Är du intresserad av att praktisera på Svenska Unescorådets kansli? Ansökningar för höstterminen 2020 tas emot fram till 22 mars. Läs mer här!