Unescos biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, som är ett modellsamhälle för ett mer hållbart sätt att leva, lanserar under våren flera initiativ för att öka medvetenheten om globala utmaningar inom miljö och andra samhällsområden. Initiativen riktar sig främst till barn och unga.

Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, säger:

Att förstå sin omvärld och de utmaningar vi kommer att möta framöver är det första steget för att hitta en väg för ett mer hållbart samhälle. Och då måste vi få med oss de som är unga idag. De här initiativen är en viktig del i pusslet för en bättre miljö och ett mer hållbart sätt att leva.
I mars öppnar en utställning, *Här finns liv, på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott som visar utmaningar och hållbara aktiviteter genom en app skapad i samarbete med Skövde högskola. Besökare på utställningen får i uppdrag att svara på frågor med hjälp av en 6 meter lång väggtäckande kartbild, illustrerad av Veronica Jensen.

I juni lanseras ytterligare ett initiativ där appen integrerats med Läckö slotts naturstig. Appen lär deltagarna om vilka naturliga superkrafter de har och hur just deras egenskaper kan vara värdefulla för en mer hållbar framtid. Deltagarna får också lära sig mer om FNs globala mål om ekosystem och biologisk mångfald.Satsningen görs i samarbete med Stiftelsen Läckö slott, Dacapo Mariestad, NBV, Högskolan i Skövde, Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner tack vare finansiering från Skaraborgs kommunalförbund, John Hedins stiftelse, Grevillis fond samt Sparbanksstiftelserna Skaraborg, Alfa och Lidköping.

Förbokning av besök till utställningsrummet med Kartspelet sker genom naturum fram till Läckö slotts öppning i juni, efter det kan man spontant besöka utställningen under sommarsäsongen. Fri entré vid båda upplevelserna.

Håll utkik efter fler aktiviteter kopplade till *Här finns liv under hela 2018!
Mer information
Läs om finansiärer och program här.

Läs om Unescos biosfärområden här.

Väggmålning och app