Attacker mot artister och musiker fortsätter att öka globalt och har gått från 90 under 2014, till hela 430 under 2016. Kvinnliga konstnärer är ofta extra mycket utsatta, och kvinnor är också underrepresenterade på nyckeltjänster inom kultursektorn.

Detta framkommer i FN-organet Unescos nya rapport Re-Shaping Cultural Policies som handlar det arbete som sker världen över med att genomföra Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005. Rapporten, som är den andra i serien, finansieras av Sverige.

Svenska Unescorådets generalsekreterare, Mats Djurberg, säger:

Kulturen och konsten är en viktig del av yttrandefriheten och den konstnärliga friheten är en grundläggande rättighet för varje individ och för samhället. Att säkerställa rättvisa villkor för alla konstnärer och kulturarbetare innebär också en nolltolerans mot sexuella trakasserier. De ökande hoten mot den konstnärliga friheten slår hårt mot samhällets förmåga till utveckling.

I rapporten skriver tio oberoende experter om trender och utveckling inom områden som kulturpolitiska insatser, public service-medier, digital utveckling, jämställdhet och konstnärlig frihet. Rapporten lyfter fram flera utmaningar, exempelvis konstnärers möjlighet att verka i olika länder. Rapporten lyfter också frågan om hur staten kan fatta beslut som gynnar skyddet av och främjandet av kulturell mångfald.

Mer information:

Rapporten finns att läsa här (på engelska).