Johanna MacTaggart

Svenska Unescopriset går i år till Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige samt ledamot i den internationella styrelsen för biosfärprogrammet. Hon har genom sitt arbete stärkt biosfärprogrammet både i Sverige och globalt och därmed bidragit till en mer hållbar utveckling.

Johanna MacTaggart får priset eftersom hon genom sitt stora engagemang och sina färdigheter starkt bidragit till att utveckla Unescos biosfärprogram i Sverige. Med stor social kompetens, fackkunskaper och driv har hon arbetat målmedvetet för en hög kvalitet inom programmet. Johanna har, med biosfärprogrammet som plattform, på ett konkret sätt bidragit till hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030 både i Sverige och internationellt. Johanna MacTaggart om att vinna Svenska Unescopriset:

”Utmärkelsen betyder väldigt mycket för mig! Jag har varit engagerad i Biosfärprogrammet i många år och arbetet med programmets utveckling har varit oerhört intressant och inspirerande, men det har även varit en utmaning. Att få den här utmärkelsen stärker mig i insikten att vårt fokus är viktigt och det ger mig ännu mer kraft i det fortsatta arbetet”.

Svenska Unescopriset uppmärksammar en individ eller organisation som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden kultur, vetenskap, kultur och kommunikation. Vinnaren får en möjlighet att utöka sitt nätverk och kunnande genom att deltaga i en internationell Unescokonferens/expertmöte eller möta personal på Unescos sekretariat i Paris. Priset delas ut 24 april av Svenska Unescorådets ordförande Lena Sommestad.

Unescos program för biosfärområden

Biosfärprogrammet instiftades av Unesco 1971 och har sedan dess utsett biosfärområden runt om världen. De fungerar som modeller för hållbar utveckling och söker lokala lösningar till globala utmaningar. I det globala nätverket finns nu 669 biosfärområden i 120 länder.

De svenska områdena i nätverket är Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag och Östra Vätterbranterna. Vindelälven-Juhtatahka och Voxnadalen är kandidater till programmet.

Läs intervju med Johanna MacTaggart här.