Svenska Unescopriset uppmärksammar en individ eller organisation som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden och delas ut under Unescos årliga möte. Årets pris går till Johanna MacTaggart, samordnare för Unescos biosfärprogram (Man and the Biosphere) i Sverige. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling med ett särskilt uppdrag att utveckla lokala lösningar på globala utmaningar.

Johanna MacTaggart tilldelas priset för sitt stora engagemang och sina färdigheter som starkt bidragit till att utveckla Unescos biosfärprogram i Sverige. Johanna har, med biosfärprogrammet som plattform, på ett konkret sätt bidragit till hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030 både i Sverige och internationellt.

Hur kändes det att få beskedet att du hade vunnit Svenska Unescopriset 2018?

Det var tur att jag satt ner när jag fick beskedet. Det kom som en blixt från klar himmel och har sedan dess fyllt mig med enormt stor glädje.

Vad betyder det för dig personligen att ha fått utmärkelsen?

Utmärkelsen betyder väldigt mycket för mig! Jag har varit engagerad i Biosfärprogrammet i många år och arbetet med programmets utveckling har varit oerhört intressant och inspirerande, men det har även varit en utmaning. Att få den här utmärkelsen stärker mig i insikten att vårt fokus är viktigt och det ger mig ännu mer kraft i det fortsatta arbetet.

Vad är anser du är det bästa med ditt arbete?

Det är så häftigt att, framförallt inspirera dessa engagerade människor, men även att kunna påverka arbetet med hållbar utveckling. Jag tycker också att det är intressant att jag får vara med i det internationella sammanhanget. Ena dagen sitter jag i styrelsen och diskuterar globala frågor, och nästa dag pratar jag med en lokal aktör. På så sätt får jag följa hur arbetet med hållbar utveckling går till från global till lokal nivå och vice versa.

– Det bästa med mitt arbete är att få vara delaktig i processer där människor växer och skapar förståelse för varandra och naturen.

Vad är aktuellt inom biosfärprogrammet i år?

Vårt fokus i år är att synliggöra biosfärområden i Sverige och hur de bidrar till Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Detta gör vi, bland annat, genom att leda projektet Biosphere for Baltic som samlar biosfärområden kring Östersjön i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I år hoppas vi också att två nya områden nomineras till Unesco, Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen, och att de utnämns till biosfärområden under 2019.

⇒ Läs mer om Svenska Unescopriset här!