Svenska Unescopriset går i år till Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik vid Göteborgs universitet. Ulla har tack vare sitt stora kunnande och breda erfarenhet under en lång tid haft en positiv inverkan på frågor som rör yttrandefrihet samt medie- och informationskunnighet, både nationellt och inom Unesco.

Ulla Carlsson får priset för sitt uthålliga, engagerade och målinriktade arbete för yttrandefrihet och medie- och informationskunnighet (MIK), både i Sverige och internationellt. Hennes personliga driv, skarpa intellekt och solida kunnande har varit en förutsättning för att sätta MIK-frågan på den politiska dagordningen i Sverige.  Hennes arbete har bidragit till att Sverige för första gången är värdland för Unescos globala konferens om medie- och informationskunnighet, som kommer att hållas den 24-26 september i anslutning till Bok-och biblioteksmässan i Göteborg.

Det är mycket glädjande att bli uppmärksammad på detta sätt på hemmaplan, i Sverige. Framförallt är det angeläget att fundamentala yttrandefrihetsfrågor synliggörs i en osäker tid. Yttrandefriheten är under stark press i den digitala mediekulturen. Då är utomordentligt viktigt att utveckla medborgarnas medie- och informationskunnighet – det handlar om att skydda och främja yttrandefriheten – ytterst om att upprätthålla demokratin”, säger Ulla Carlsson.

Svenska Unescopriset uppmärksammar en individ eller organisation som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden kultur, vetenskap, kultur och kommunikation. Priset kommer att delas ut i samband med Unescos globala konferens om medie- och informationskunnighet i september.

Medie- och informationskunnighet (MIK)

Flödet av information ökar allt snabbare samtidigt som vi ser fler och fler exempel på att felaktig informations sprids medvetet i politiska syften. Därför är det allt viktigare att alla har förmågan att ta till sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Att förstå nyhetsflödet och kunna anpassa sig efter aktuella händelser utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten. Medie- och informationskunnighet har blivit en allt viktigare politisk fråga och regeringens nya demokratistrategi, Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara, innehåller en nationell satsning på MIK med syfte att öka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Statens medieråd har också fått i uppdrag av regeringen att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för MIK.

Läs vår intervju med Ulla Carlsson här.