dbcf375fbc

Den 28-30 januari anordnande Unesco, i samarbete med United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM) samt med bidrag från Sverige, ett utbildningsseminarium i Mogadishu, Somalia, för säkerhetsstyrkor om yttrandefrihet och journalisters säkerhet. Syftet med seminariet var att främja öppenhet och förbättra relationerna mellan säkerhetsstyrkor och mediabranschen. Det var också en uppföljning av ett liknande seminarium som ägde rum i 2015. Utbildningshelgen innehöll bland annat gruppövningar, presentationer och praktiska övningar gällande säkerhetsstyrkors kommunikation med mediabranschen och hur säkerhetsstyrkor kan arbeta för att främja journalisters säkerhet.

Initiativet är en del av en större insats för att genomföra UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity och faller inom Unescos ram för projektet med titeln “Promoting an Enabling Environment for Freedom of Expression”. Sverige och Norge stödjer detta projekt som arbetar för att skapa en fri och oberoende mediabransch och främja kvinnors rätt till egenmakt genom ökad tillgång till information.

Läs mer om utbildningsseminariet här och om Unescos arbete för journalisters säkerhet här.