Unesco-Japan ESD

Unesco har med stöd av Japan, inrättat ett pris för utbildning för hållbar utveckling. Priset är tänkt att uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling. Priset delades ut för första gången förra året till tre pristagare från Tyskland, Guatemala och El Salvador samt Indonesien. Tre priser om vardera 50 000 US dollar kommer att delas ut baserade på hur väl projekten lever upp till urvalskriterierna: Förändring, Integrering och Innovation. Priserna delas ut vid en ceremoni i slutet av 2016 (högst troligt på Unesco i Paris).

Vi inbjuder nu alla att föreslå mottagare av priset. Nomineringen måste avse ett speciellt projekt eller program inom ESD.

Förslagen ska lämnas till Svenska Unescorådet på ett särskilt formulär som finns att ladda ner här.

Formuläret ska fyllas i på engelska och skickas till infounesco@regeringskansliet.se senast den 31 mars.

Därefter sker ett urval av en jury och efter beredning i Utbildningsdepartementet, skickas Sveriges officiella nomineringar till Unesco.

Mer information om priset, regler för nomineringar och urvalskriterier finns på Unescos hemsida.