For-Women-in-Science-logo-copy

Måndag den 7 mars, dagen innan internationella kvinnodagen, överlämnar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, det första L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi. Priset delas ut till två lovande kvinnor för att lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär och skapa förebilder för kommande generationer.

Prissumman om 150 000 kr vardera ges till forskare inom områdena naturvetenskap, medicin, teknik och matematik som nyligen disputerat och som är knutna till ett svenskt lärosäte. Pristagarna kommer också att erbjudas ett ettårigt mentorsprogram i Sveriges unga akademis regi. Priset har rönt stort intresse bland kvinnor inom forskning i Sverige och hela 99 ansökningar har kommit in. Pristagarna tillkännages vid en ceremoni den 7 mars.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset belönar i år

  • en pristagare inom fysik för hennes forskning som bland annat kan optimera framtidens överföring av elkraft
  • en pristagare inom medicin för hennes forskning om genetiska faktorer bakom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

– Jämställdhet inom universitet och högskolor är avgörande för att utveckla en forskning av hög kvalitet. Andelen kvinnor inom naturvetenskap och teknik behöver öka, och vi hoppas att det här priset kan bidra till detta genom att uppmärksamma duktiga kvinnor i början av deras forskarkarriär, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

faktaruta FWIS