DSC_2783

Sobhi Tawil är chef över sektionen ”Partnerships, Cooperation and Research” inom Unescos utbildningssektor. Där har man tagit fram ”Rethinking Education” som kan laddas ner här. Sobhi Tawil besökte Stockholm nyligen för att presentera boken.

Kan du kortfattat beskriva vad ”Rethinking education” handlar om?

Arbetet med att ta fram FN:s nya gemensamma utvecklingsmål, Agenda 2030, ledde till många diskussioner om målutvecklingen under de kommande 15 åren. Unescos bok ”Rethinking education” är ett bidrag till den nödvändiga förändringen av utbildning, som måste till i en föränderlig värld. ”Rethinking education” är ett bidrag till diskussionen inför Agenda 2030-beslutet genom att diskutera vad som ska vara målen för utbildning, vilket syfte utbildning har och hur världens länder ska organisera lärande i en föränderlig kontext och för de kommande 15 åren.

Vad är det viktigaste med utbildning?

Ja, det är antagligen två saker som jag tycker är särskilt viktiga; förmågan att tänka kritiskt och att utveckla personligt omdöme. Jag ser inte ”kritisk” som negativt, snarare att kritiskt bedöma verkligheten, världen runt omkring, vad du ser och vad du lär dig. Den andra aspekten innebär att en bra utbildning uppmuntrar till nyfikenhet, en strävan att lära sig, utforska och förstå. Så å ena sidan är det individuella kritiska omdömet viktigt och å andra sidan nyfikenhet och motivation att lära och skapa.

Vad är den största utmaningen för utbildning i dag?

Den största utmaningen för utbildningar idag är hur de ska förbli relevanta. Detta är ingen ny utmaning eftersom utbildningar alltid förändrats långsamt, på samma sätt som världen gjort. Skillnaden är att förändringar i dag sker allt snabbare och utbildningen har svårt att hänga med. Utmaningen för utbildning är att förbli relevant till innehåll, metoder och organisering och allt detta i en värld som förändras allt hastigare.

Vad gör Unesco för att förbättra utbildning?

Vi arbetar på många olika nivåer. Framför allt på global nivå där vi bidrar på två sätt: Först och främst är det Unesco som leder det globala arbetet, men vi mobiliserar även politiskt engagemang för utbildning. Vår utgångspunkt är även fortsättsättningsvis rättighetsperspektivet. I vissa medlemsländer bidrar också Unesco praktiskt och tekniskt med utveckling av lärarutbildning.