Vindelälven

Kommer Vindelälven bli ett av världens nordligaste biosfärområden? Vindelälven rinner från sina källflöden nära den norska gränsen i Vindelfjällen genom skog, myr- och odlingslandskap via Umeälven ut i Östersjön. Vindelälven-Juhtatdahka har drygt två års intensivt kandidaturarbete framför sig för att få bli ett av Unescos biosfärområden.

Läs hela debattartikeln här.
Mer om Biosfärprogrammet i Sverige finns här.