Unescos världsarvskommitté beslutade på onsdagen att skriva in hamnstaden Odessas historiska centrum på världsarvslistan.  I och med beslutet erkänns stadens unika, universella värde och hela mänsklighetens plikt att beskydda denna plats.

”Odessa, en fri stad, en världsstad, en legendarisk hamn som har satt sin prägel på film, litteratur och konst har nu fått ökat skydd av det internationella samfundet. Mitt under pågående krig, synliggörs vår gemensamma strävan att skydda denna stad,” sade Audrey Azoulay, generaldirektör för Unesco, när hon välkomnade inskrivningen.

I reglerna för Världsarvskonventionen ingår att alla 193 medlemsländer som undertecknat förpliktigar sig att inte medvetet göra något som direkt eller indirekt kan skada världsarvet. Här ingår även att bidra till att skydda världsarvet.

Världsarv i fara
Odessas historiska centrum har samtidigt skrivits in på listan över världsarv i fara, som möjliggör tillgång till förstärkt internationell teknisk och finansiell hjälp för att skydda och reparera skador på världsarvet. Ukraina kan nu efterfråga denna hjälp vid behov.

En snabbare process på grund av kriget
I och med kriget använde världsarvskommittén ett nödförfarande för att skynda på processen att ta upp Odessa på världsarvslistan. Processen har pågått sedan sommaren 2022, då Unesco kopplade ihop internationella experter med experter från Ukraina för att förbereda nomineringen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj offentliggjorde nomineringen under ett tal till Unesco i oktober 2022. Därefter har nomineringen utvärderats och kunde slutligen tas upp vid denna veckas extraordinära världskommittémöte i Paris.

Läs mer om Unescos insatser i Ukraina här: War in Ukraine | UNESCO

Läs Unescos pressmeddelande här: Odesa inscribed on UNESCO’s World Heritage List in the face of threats of destruction | UNESCO

Bildgalleri: The Historic Centre of Odesa – Gallery – UNESCO World Heritage Centre

Listan över världsarv i fara: UNESCO World Heritage Centre – List of World Heritage in Danger

Photo: The Odesa National Academic Opera and Ballet Theatre & (view from above)
Date: 01/12/2021
Author: Alexey Acepovsky, Yuri Filonenko, Dmitry Moiseev
Copyright: © GN Consulting Agency