Internationella utbildningsdagen fokuserar i år på situationen för unga kvinnor och flickor i Afghanistan. Idag nekas 80% av alla kvinnor och flickor i Afghanistan undervisning. Det motsvarar 2,5 miljoner personer.

Efter en tid av positiv utveckling då antalet läskunniga kvinnor ökade med ca 13% mellan år 2001 till 2021, har kvinnor och flickor nu stängts ute från möjligheten att ta del av utbildning.

Utan jämlik och inkluderande utbildning och möjlighet till livslångt lärande för alla, kommer inte jämställdhet kunna uppnås eller fattigdomscykeln brytas. Det gör att miljoner barn, unga och vuxna lämnas kvar i utanförskap.

”Inget land i världen ska förvägra kvinnor och flickor rätten till utbildning. Utbildning är en universell mänsklig rättighet som måste respekteras. Det internationella samfundet ansvarar för att säkerställa att rättigheterna för afghanska flickor och kvinnor återupprättas utan dröjsmål. Kriget mot kvinnor måste upphöra,” säger Audrey Azoulay, Unescos generaldirektör.

Framgångar raderas
I Afghanistan är 80% av kvinnorna inte läs- och skrivkunniga jämfört med 51% av männen (2020). Barnäktenskap är vanligt – 35% av flickorna är gifta innan de fyller 18 år och 17% innan de fyller 15 år. Beslutet att exkludera kvinnor och flickor från utbildning hotar att radera den utveckling som åstadkommits i landet de senaste 20 åren:

  • Från 2001 till 2021 ökade antalet inskrivna inom alla utbildningssektorer och nivåer från ca 1 miljon studenter till 10 miljoner. Detta kunde åstadkommas med hjälp av det internationella samfundet, däribland Unesco.
  • Under samma period ökade antalet flickor i grundskolan från nära noll till 2,5 miljoner och kvinnors deltagande i högre utbildning i Afghanistan ökade 20 gånger – från 5000 studenter till över 100 000.
  • Tack vare möjligheten till utbildning ökade därför läskunnigheten bland kvinnor från 17% år 2001 till nära 30% för alla åldersgrupper.

Med noll kvinnor i högre utbildning år 2023, riskerar dessa framgångar att raderas.

Unesco fördömer exkluderingen av kvinnor och flickor från utbildning
Den internationella utbildningsdagen infördes den 24 januari 2018 av FN för att uppmärksamma utbildningens roll för fred och utveckling.

Mot bakgrund av utvecklingen i Afghanistan tillägnas årets internationella utbildningsdag alla de afghanska flickor och kvinnor som har förnekats rätten att lära, studera och lära ut. Unesco fördömer Afghanistans allvarliga attack mot grundläggande mänsklig värdighet och rätten till utbildning.

Läs pressmeddelande här: UNESCO dedicates the 2023 International Day of Education to Afghan girls and women | UNESCO

Syntolkning: Bild som illustrerar antalet kvinnor som tar del av högre utbildning i Afghanistan under åren 2001, 2021 och 2023, enligt text ovan.

#EducationDay #LetAfghanGirlsLearn

Foto längst upp i artikeln: Afghanska flickor, av: Waheedullah Jahesh/Shutterstock.com