Foto: Josep Zaragoza
Foto: Josep Zaragoza

För första gången någonsin har två svenska icke-statliga kulturorganisationer – Berättarnätet Kronoberg och Eric Sahlström institutet – blivit utsedda till rådgivare för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Beslutet fattades av medlemsländerna under generalförsamlingens möte i Paris den 2-4 juni.

– Vi som arbetar med konventionen är förstås särskilt stolta eftersom det innebär att det svenska arbetet med Unesco fördjupas. Att bli ackrediterad är ett erkännande av att det i Sverige finns ideella aktörer som har stor kunskap och kompetens om hur immateriella kulturarv i Sverige ska förvaltas, säger Annika Sjöberg, Unescosamordnare vid Institutet för språk och folkminnen.

Berättarnätet Kronoberg och Eric Sahlström institutet arbetar med några av de områden som konventionen täcker, däribland musik och dans, muntliga traditioner och uttryck.

Konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet är inriktad mot att säkra det som inte går att ta på, som till exempel speciella kunskaper och traditioner.

Målet är att föra vidare kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck till kommande generationer, att höja medvetandet om immateriella kulturarv och att främja internationellt samarbete och bistånd.

Mer information kring utnämningen finns här.