Sverige valdes igår in i kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet för perioden 2020–2024 och det är första gången ett nordiskt land är medlem i kommittén. Immateriella kulturarv är sedvänjor, kunskaper eller traditioner som förs vidare mellan människor och kan till exempel vara hantverk, högtider, musik eller berättelser.

Sverige anslöt sig 2011 till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Kopplat till konventionen finns en lista över representativt immateriellt kulturarv, en lista över hotat immateriellt kulturarv och ett register med exempel på hur man kan trygga immateriella kulturarv. Det är regeringen i varje land som nominerar till listorna och registret. 2018 upptogs Sagobygden i Ljungby på detta register. I mars 2020 nominerade Sverige, tillsammans med de övriga nordiska länderna, traditionen att bygga båtar enlig klink-metoden till Unescos lista över representativt immateriella kulturarv.

”Jag är väldigt glad att Sverige har fått det här förtroendet. Kulturella traditioner är viktiga både för oss som individer och som samhälle. Det berättar något om såväl vår samtid som vår historia. En viktig fråga som Sverige kommer arbeta för är civilsamhällets förutsättningar globalt att arbeta med dessa frågor. Deras engagemang är viktigt för att det immateriella kulturarvet ska fortsätta att hållas levande”, säger kulturminister Amanda Lind.

Under sin tid i kommittén kommer Sverige också att prioritera erfarenhetsutbyte mellan länder, värna om expertkunskap samt främja det immateriella kulturarvets mångfald. Läs mer om Sveriges kandidatur här.