Regeringen har beslutat att tillstyrka ansökningarna om att Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län samt Voxnadalen i Gävleborgs län ska utses till Unesco biosfärområden. Unesco väntas fatta beslut om nya biosfärområden sommaren 2019.

Om Unesco godkänner ansökan kommer Sverige att sammanlagt ha sju biosfärområden. Unescos biosfärområden kommer då att utgöra 7 procent av Sveriges yta och 4 procent av Sveriges befolkning kommer att bo i ett biosfärområde. Miljöminister Karolina Skog:

Ansökningarna om två nya svenska biosfärområden ligger helt i linje med riksdagens ambition att skapa ett mer hållbart samhälle. Biosfärområdena är unika då de kombinerar lokal förankring och vetenskapliga metoder i ett globalt Unesco-nätverk.

Vindelälven-Juhtatdahka skulle bli ett av världens nordligaste biosfärområde och ett av världens största sett till ytan – 1,3 miljoner hektar. Området består till 34 procent av skyddad natur och innehåller en mångfald av naturresurser, har en stor biologisk mångfald och ett unikt och rikt kulturarv från den samiska och svenska kulturen. Området ska bidra till nya metoder för att främja kulturell mångfald, hållbart fiske och rennäring samt hållbar turism.

Området i Voxnadalen, på 341 000 hektar, har unika natur- och kulturmiljöer som skapats av brukartraditioner som exempelvis fäboddrift. Unescos världsarv Hälsingegårdarna, Hamra nationalpark, ett kulturreservat samt flera naturreservat och Natura 2000-områden ingår i området. I Voxnadalen är ett av målen att ta vara på alla resurser och all nedärvd kunskap i den unika hälsingebygden utmed älven Voxnan. Ett ytterligare mål är att främja företagande och andra verksamheter för att uppnå en varaktig utveckling. Miljöminister Karolina Skog:

Många människor har samarbetat i flera år för att ta fram dessa ansökningar och stärka en hållbar lokal och regional utveckling. Det lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser.

Voxnadalens hemsida hittar du här och Vindelälven-Juhtatdahkas hemsida finns här.

Läs mer om biosfärprogrammet här och mer om de svenska biosfärområdena här