Årets internationella lärardag firar att det är 70 år sedan FN antog deklarationen om mänskliga rättigheter. Deklarationen fastställer att alla barn har rätt till utbildning på lika villkor. Utan lärare blir den rätten meningslös. Trots detta är det lärarbrist världen över och för att säkerställa att alla barn har tillgång till en bra utbildning så behövs det ytterligare 69 miljoner lärare världen över.

I Sverige bjuder vi in till en dag med FN-tema för alla lärare. Dagen innebär en chans att ställa frågor till FN-familjen i Sverige, få tips på hur man kan lyfta FN-dagen i skolan, mingla med organisationer och hitta nya idéer till klassrummet. Seminariet arrangeras av UHR/Den globala skolan i samarbete UNDP, Svenska FN-förbundet, UNICEF, UNHCR, UN Women nationell kommitté Sverige, Svenska Unescorådet och Sida.

Mer information finns här.