Sverige bidrar med 75 miljoner kronor för att bygga upp skolor och förskolor i Ukraina, som drabbats av Rysslands fullskaliga invasion. Sveriges flexibla finansiering till Unescos krisfond gör det möjligt för Unesco att snabbt reagera på nya behov och kommer att användas för att återuppbygga och renovera förskolor och skolor, med fokus på förstörda skyddsrum.

@Unesco

Fram till den 21 november 2023 har 3 428 utbildningsinstitutioner skadats och 365 totalförstörts, enligt Ukrainas ministerium för utbildning och vetenskap. Bland de skadade och förstörda institutionerna finns 1 275 förskolor, vilket har lett till att närvaron i förskolan har minskat ytterligare. Skyddsrum kan hjälpa tusentals barn och elever att återvända till fysisk undervisning och aktiviteter i förskolan och skolan. Dessutom påverkas barnens sociala och psykiska välmående positivt när de kan umgås med jämnåriga och ta del av hälsovård och skolmåltider.

Unesco kommer bland annat att:

  • Återställa skadad och förstörd infrastruktur för förskolor i prioriterade regioner.
  • Utrusta de renoverade klassrummen med nödvändiga möbler och se till att det finns vatten och toaletter.
  • Bygga eller förbättra skyddsrum och se till att de klarar vintern.
  • Bistå till att skapa inkluderande rum där lärare och elever får tillgång till psykosocialt stöd.
  • Stödja återgång till undervisning ansikte mot ansikte.


Bidraget är en del av Sveriges bistånd till Ukraina. Läs Utbildningsdepartementets pressmeddelande här.

Läs mer om Unescos insatser i Ukraina:
UNESCO and Sweden join hands to rehabilitate schools in Ukraine | UNESCO
In the face of war, UNESCO’s action in Ukraine | UNESCO
Ensuring teaching and learning continues in Ukraine | UNESCO