Just nu pågår Unescos generalkonferens. Under 14 dagar fattas beslut inom alla Unescos mandatområden, kommunikation, kultur, vetenskap och utbildning.

Samtidigt pågår en mängd sidoevent som tar upp viktiga frågor och inspirerar till fortsatt utforskande på områden som biologisk mångfald, jämställdhet, Afrika, utbildning för hållbar utveckling, havsfrågor och mycket mer. Här finns en guide över konferensen och sidoeventen. Vissa av dem går att följa digitalt. Mag42 GC E NEW_int_16_0.pdf (unesco.org)

För dig som är intresserad av att höra medlemsstaternas nationella anföranden rekommenderas att följa General Policy Debate. Där kommer bland annat statssekreterare Erik Scheller från Utbildningsdepartementet att hålla Sveriges nationella anförande den 9 november. Agenda och livesändning hittar du här: Generalkonferensen: 42:a sessionen | UNESCO
Direkt till livesändningen: UNESCO – Live Event

Idag, den 8 november, kommer ett högnivåevent äga rum på temat utbildning för fred: Här kan du läsa mer om det: High Level Ministerial Dialogue on Education for Peace | UNESCO

Ny rapport om jämställdhet
Under gårdagens sidoevent om jämställdhet lanserade Unesco en ny rapport om hur arbetet fortskrider. Jämställdhet är en av Unescos två globala prioriteringar tillsammans med Afrika. Unescos samarbetspartners i Afghanistan, Mexiko, Namibia, och Marocko berättade om sitt arbete med jämställdhetsprojekt inom media, forskning och kultur. Unescos biträdande generaldirektör för kommunikations- och informationssektorn, Tawfik Jelassi, lyfte bland annat kvinnliga journalisters utsatthet för trakasserier online. En kort presentation gavs även av arbetet mot könsbaserat våld i skolor inom det SIDA-finansierade programmet O3 i Zambia.

Här återfinns rapporten:


Mer information
Här hittar du mer information om generalkonferensen, Sveriges delegation och annat matnyttigt: Unescos generalkonferens 2023 fokuserar på klimat och innovation « Svenska Unescorådet

Följ @UnescoSverige på X och Linkedin, och den internationella hashtagen #unescoGC för kontinuerliga uppdateringar kring vad som händer under generalkonferensen.