Mellan den 7 till 22 november pågår Unescos generalkonferens.
194 medlemsländer möts för att ta fram målsättningar för det kommande arbetet. Årets generalkonferens kommer att präglas av diskussioner kring hur Unesco möter de globala klimatutmaningarna liksom de teknologiska innovationer som världen står inför.

Därutöver förväntas diskussionerna färgas av världsläget och dess påverkan på Unescos programområden – utbildning, kultur, vetenskap och kommunikation/information.

Generalkonferensen äger rum vartannat år och är Unescos högsta beslutande organ. Under konferensen fattar medlemsländerna beslut inom Unescos olika programområden, väljer representanter till kommittéer och styrelse liksom diskuterar budget och inriktningen framåt. I år deltar USA för första gången efter återinträdet i juni 2023.

Sveriges delegation till årets generalkonferens leds av statssekreterare Erik Scheller, som även kommer att hålla Sveriges nationella anförande. I delegationen ingår representanter från departement, myndigheter och civilsamhälle.

Utöver arbetet i de olika kommissionerna arrangeras även en mängd sidoevent och utställningar på plats i Paris. Vissa event kan följas digitalt. Här hittar du sidoeventen: General Conference: 42nd Session | UNESCO

Ackreditering för journalister
Journalister som är intresserade av att följa generalkonferensen ombeds ackreditera sig här: 42nd Session of the General Conference – 42e session de la Conférence générale 7-22 November 2023 (7-22 November 2023): Registration · Indico.UN

Pressfrukost
Den 14 november kl. 9-10.30 hålls en pressfrukost för närvarande media, där möjlighet ges att besöka utställningarna och prata med experter inom Unesco.

Registrering för pressfrukosten: Café-presse et visite des expositions – Conférence Générale de UNESCO (office.com)

Sveriges delegation 2023
Journalistförbundet
KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
Kulturdepartementet
Kulturrådet
Nordicom
Sametinget
Skolverket
SULF -Sveriges Universitetslärare och forskare
Svenska Unescorådet
Sveriges Elevkårer
Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris
Sveriges Lärare
Sveriges Unga Akademi
Utbildningsdepartementet
Vetenskap & Allmänhet
Vetenskapsrådet